De eerste zes maanden moet de verkoper de herstelling onder garantie voor zijn rekening nemen tenzij hij bv. kan aantonen dat de schade het gevolg is van normale slijtage die je op het moment van de aankoop al kon voorzien. Na 6 maanden kan hij je vragen te bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van de levering. Hiervoor kan een expertise nuttig zijn.

Kocht je de auto van een particulier? Dan is er geen wettelijke bescherming.

2.garantie-Tweedehands_Brad-Stoney