Een aanvraag kan je doen als je auto aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Als je auto gebruikt wordt als persoonlijk vervoersmiddel door personen met een handicap en grootoorlogsinvaliden.
  • Als je auto enkel gebruikt wordt om zieke of gewonde personen te vervoeren.
  • Als je auto eigendom is van bepaalde internationale of overheidsorganisaties.
  • Als je auto enkel op elektriciteit, waterstof of aardgas werkt. Of als je wagen een plug-in hybride is van het jaar 2016 of later.
  • Als je auto op CNG rijdt en minder dan 12 fiscale pk’s heeft.
14.-Krijg-Ik-Vrijstelling-Van-Mijn-Belasting-Op-Inverkeerstelling