• Belgisch inschrijvingsbewijs
  • Gelijkvormigheidsattest of COC
  • Groene verzekeringskaart
  • Vorig keuringsbewijs

Opgelet, werd jouw tweedehandswagen ingevoerd en was hij daarvoor permanent ingeschreven ingeschreven in een ander land van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan heb je geen COC nodig bij de keuring.

De uitnodiging om je voertuig te laten keuren mag je meebrengen, maar dat moet niet. Het is een herinnering voor jou om je voertuig twee maanden voor de vervaldatum te laten keuren. Weet ook dat je een ander keuringscentrum mag kiezen dan het centrum dat vermeld staat op de uitnodiging. Alleen herkeuringen moeten in hetzelfde keuringscentrum gebeuren.

7.welke-Documenten_Vroom.be