De eerste zes maanden moet de verkoper de herstelling onder garantie voor zijn rekening nemen, tenzij hij bv. kan aantonen dat je zelf verantwoordelijk bent voor de schade aan de moto. Na 6 maanden kan hij je vragen te bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van de levering. Hiervoor kan een expertise nuttig zijn.

1.garantie-Nieuw_Dlritter