Als je verkoper zich akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden van de Verzoeningscommissie AUTOMOTO door middel van een standaardbestelbon, kun je contact opnemen met de Verzoeningscommissie AUTOMOTO.

Deze Verzoeningscommissie wordt georganiseerd door TRAXIO, FEBIAC, Touring en VAB en wordt vermeld op de officiële lijst van bevoegde entiteiten meegedeeld door de FOD Economie aan de Europese Commissie en gepubliceerd op haar website.

De Verzoeningscommissie AUTOMOTO bemiddelt en tracht via een voorstel tot minnelijke schikking de meningsverschillen tussen de partijen op te lossen. Ze legt geen oplossing op!

De zetel van de Verzoeningscommissie AUTOMOTO en haar secretariaat zijn gevestigd in de Jules Bordetlaan 164 - 1140 Brussel
Tel. 02/778.62.47. – Fax 02/778.62.22. E-mail: info@verzoeningautomoto.be

Alle reglementen, formulieren en documenten zijn beschikbaar op de website van de Commissie (www.verzoeningautomoto.be). Een schriftelijke versie kan tevens worden opgestuurd.

Als je verkoper zich niet akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden van de Verzoeningscommissie AUTOMOTO, kun je een klacht indienen bij de Consumentenombudsdienst.

Deze klacht kan rechtstreeks worden ingediend via het formulier dat online beschikbaar is op http://www.consumentenombudsdienst.be/nl. Bij een geschil kan men bellen naar 02/702.52.20 om inlichtingen te bekomen. Het is tevens mogelijk ter plaatse inlichtingen in te winnen of een brief te schrijven naar: North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 te 1000 Brussel.

De Consumentenombudsdienst is een onafhankelijke organisatie die consumenten begeleidt om oplossingen bij individuele conflicten te bekomen en structurele problemen met ondernemingen en economische sectoren aan te pakken.

10.niet-Eens-Zijn_Dave-Emonds